Zoznam súborov balíka libtiff4-dev v wheezy architektúry sparc

/usr/include/tiff.h
/usr/include/tiffconf.h
/usr/include/tiffio.h
/usr/include/tiffio.hxx
/usr/include/tiffvers.h
/usr/lib/sparc-linux-gnu/libtiff.a
/usr/lib/sparc-linux-gnu/libtiff.la
/usr/lib/sparc-linux-gnu/libtiff.so
/usr/lib/sparc-linux-gnu/libtiffxx.a
/usr/lib/sparc-linux-gnu/libtiffxx.la
/usr/lib/sparc-linux-gnu/libtiffxx.so
/usr/share/doc/libtiff4-dev/README
/usr/share/doc/libtiff4-dev/TODO
/usr/share/doc/libtiff4-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtiff4-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libtiff4-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libtiff4-dev
/usr/share/man/man3/TIFFClose.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFDataWidth.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFError.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFFlush.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFGetField.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFOpen.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFPrintDirectory.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFRGBAImage.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadDirectory.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadEncodedStrip.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadEncodedTile.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadRGBAImage.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadRGBAStrip.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadRGBATile.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadRawStrip.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadRawTile.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadScanline.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFReadTile.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFSetDirectory.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFSetField.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFWarning.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFWriteDirectory.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFWriteEncodedStrip.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFWriteEncodedTile.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFWriteRawStrip.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFWriteRawTile.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFWriteScanline.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFWriteTile.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFbuffer.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFcodec.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFcolor.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFmemory.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFquery.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFsize.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFstrip.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFswab.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/TIFFtile.3tiff.gz
/usr/share/man/man3/libtiff.3tiff.gz