Zoznam súborov balíka liblablgl-ocaml-dev v wheezy architektúry sparc

/usr/bin/lablgl
/usr/bin/lablglut
/usr/lib/ocaml/lablGL
/usr/lib/ocaml/lablgl/META
/usr/lib/ocaml/lablgl/build.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/gl.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/gl.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/gl.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/gl.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glArray.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glArray.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glArray.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glArray.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glClear.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glClear.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glClear.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glClear.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glDraw.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glDraw.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glDraw.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glDraw.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glFunc.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glFunc.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glFunc.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glFunc.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glLight.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glLight.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glLight.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glLight.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glList.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glList.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glList.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glList.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMap.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMap.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMap.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMap.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMat.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMat.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMat.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMat.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMisc.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMisc.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMisc.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glMisc.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glPix.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glPix.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glPix.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glPix.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glTex.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glTex.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glTex.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glTex.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluMat.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluMat.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluMat.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluMat.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluMisc.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluMisc.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluMisc.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluMisc.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluNurbs.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluNurbs.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluNurbs.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluNurbs.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluQuadric.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluQuadric.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluQuadric.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluQuadric.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluTess.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluTess.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluTess.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/gluTess.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/glut.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/glut.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/glut.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/glut.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/lablgl.a
/usr/lib/ocaml/lablgl/lablgl.cma
/usr/lib/ocaml/lablgl/lablgl.cmxa
/usr/lib/ocaml/lablgl/lablglut.a
/usr/lib/ocaml/lablgl/lablglut.cma
/usr/lib/ocaml/lablgl/lablglut.cmxa
/usr/lib/ocaml/lablgl/liblablgl.a
/usr/lib/ocaml/lablgl/liblablglut.a
/usr/lib/ocaml/lablgl/libtogl.a
/usr/lib/ocaml/lablgl/raw.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/raw.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/raw.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/raw.mli
/usr/lib/ocaml/lablgl/togl.a
/usr/lib/ocaml/lablgl/togl.cma
/usr/lib/ocaml/lablgl/togl.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgl/togl.cmx
/usr/lib/ocaml/lablgl/togl.cmxa
/usr/lib/ocaml/lablgl/togl.ml
/usr/lib/ocaml/lablgl/togl.mli
/usr/share/doc-base/liblablgl-ocaml-dev.doc-base.apiref
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/README.gz
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/Makefile
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/README
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/checker.ml
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/double.ml.gz
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/gears.ml.gz
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/gears_a.ml.gz
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/morph3d.ml.gz
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/planet.ml
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/scene.ml
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/simple.ml
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/tennis.ml.gz
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/tesselate.ml
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/examples/texturesurf.ml
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/Build.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/Gl.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlArray.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlClear.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlDraw.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlFunc.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlLight.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlList.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlMap.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlMat.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlMisc.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlPix.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GlTex.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GluMat.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GluMisc.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GluNurbs.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GluQuadric.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/GluTess.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/Glut.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/Raw.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/Togl.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.byte.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.ccomp_type.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.exe.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.flags.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.gl_libs.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.glut_libs.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.glut_mls.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.has_mingw_import.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.lablgl_mls.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.may_remove.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.native.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.norm_libs.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.ocamlc.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.ocamlopt.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.rename.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.split.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.tk_libs.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/code_VALBuild.togl_mls.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index_attributes.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index_class_types.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index_classes.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index_exceptions.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index_methods.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index_module_types.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index_modules.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index_types.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/index_values.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/style.css
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_Build.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_Gl.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlArray.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlClear.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlDraw.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlFunc.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlLight.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlList.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlMap.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlMat.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlMisc.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlPix.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GlTex.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GluMat.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GluMisc.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GluNurbs.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GluQuadric.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_GluTess.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_Glut.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_Raw.html
/usr/share/doc/liblablgl-ocaml-dev/html/api/type_Togl.html
/usr/share/man/man1/lablgl.1.gz
/usr/share/man/man1/lablglut.1.gz
/var/lib/ocaml/lintian/liblablgl-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/liblablgl-ocaml-dev.md5sums