all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ] [  experimental  ]
[ Source: java-common  ]

Package: java-common (0.47)

Links for java-common

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package java-common:

Maintainers:

Similar packages:

základ všetkých balíkov Java

Ak chcete na systéme prostredie Java, musíte mať nainštalovaný tento balík. Obsahuje užitočné informácie pre používateľov Javy v Debiane vrátane:

 * dokumentu Politika Javy, ktorý popisuje rozloženie podpory Javy
   v Debiane a ako sa majú balíky Javy správať
 * Debian-Java-FAQ, ktorý poskytuje informácie o podpore Javy v Debiane,
   dostupných kompilátoroch, virtuálnych strojoch, programoch v Jave a
   knižniciach a tiež o právnych záležitostiach
 * informácií o tom ako vytvárať fiktívne balíky aby boli splnené
   závislosti java2

Tags: Software Development: Documentation, Java Development, Role: Documentation, Application Suite: Debian

Other Packages Related to java-common

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download java-common

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 64.6 kB242.0 kB [list of files]