Zoznam súborov balíka gcj-jre-headless v wheezy architektúry sparc

/usr/bin/gcj-dbtool
/usr/bin/gij
/usr/bin/gkeytool
/usr/bin/gorbd
/usr/bin/grmid
/usr/bin/grmiregistry
/usr/bin/gserialver
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj
/usr/lib/jvm/java-gcj
/usr/share/doc/gcj-jre-headless
/usr/share/man/man1/gkeytool.1.gz
/usr/share/man/man1/gorbd.1.gz
/usr/share/man/man1/grmid.1.gz
/usr/share/man/man1/grmiregistry.1.gz
/usr/share/man/man1/gserialver.1.gz