all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: jack-tools  ]

Package: jack-tools (20101210-2)

Links for jack-tools

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package jack-tools:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

rozličné nástroje JACK: dl, record, scope, osc, plumbing, udp, play, transport

jack.* je kolekcia malých nástrojov pre ACK Audio Connection Kit.

JACK umožňuje pripojenie viacerých zvukových aplikácií k zvukovému zariadeniu ako aj zdieľanie zvuku navzájom medzi nimi.

jack.dl načítava algoritmy DSP zo zdieľaných knižníc. Príkazy sa posielajú ako pakety OSC prostredníctvom spojenia UDP.

jack.record je odľahčený klient klient JACK na záznam, ktorý dokáže zapisovať do ľubovoľného počtu kanálov na disk.

jack.scope vykresľuje buď sledovanie signálu časových domén alebo sledovanie korelácie. Viaceré vstupné kanály sa skladajú na seba, pričom každý kanál je nakreslený inou farbou. jack.scope prijíma pakety OSC na interaktívne riadenie parametrov kreslenia.

jack.osc zverejňuje stav prenosu lokálneho servera JACK ako OSC pakety prostredníctvom spojenia UDP. jack.osc umožňuje akejkoľvek aplikácii podporujúcej OSC fungovať v úlohe transportného klienta JACK, prijímajúceho pulzné dáta časovania toku presné vzhľadom na vzorku a monitorovať a iniciovať zmenu stavu transportu.

jack.plumbing udržiava množinu pravidiel zapojenia portov a spravuje ich, keď si klienti zaregistrujú porty u JACK. Názvy portov sú implicitne ohraničené regulárne výrazy a podporujú vzory podvýrazov.

jack.udp je mechanizmus na prenos zvuku po UDP. jack.udp je zastaraný: použite namiesto neho ovládač net.

jack.play je odľahčený prehrávač zvukov JACK. Vytvára toľko výstupných portov, koľko kanálov sa nachádza vo vstupnom súbore.

jack.transport je správca relácií JACK. Číta konfiguračné informácie zo systémových a používateľských konfiguračných súborov a spravuje relácie pre primárny démon JACK a voliteľne aj množinu sekundárnych démonov JACK.

Tags: User Interface: X Window System, Networking: Client, Role: Program, Sound and Music: sound::player, use::playing, Works with: Audio, X Window System: Application

Other Packages Related to jack-tools

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download jack-tools

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
amd64 92.7 kB259.0 kB [list of files]
armel 89.1 kB233.0 kB [list of files]
armhf 76.8 kB190.0 kB [list of files]
i386 93.3 kB241.0 kB [list of files]
ia64 134.0 kB423.0 kB [list of files]
kfreebsd-amd64 93.2 kB222.0 kB [list of files]
kfreebsd-i386 92.4 kB205.0 kB [list of files]
mips 86.5 kB247.0 kB [list of files]
mipsel 90.8 kB249.0 kB [list of files]
powerpc 85.1 kB231.0 kB [list of files]
s390 101.4 kB262.0 kB [list of files]
s390x 104.5 kB292.0 kB [list of files]
sparc 77.6 kB217.0 kB [list of files]