all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  wheezy-backports  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]

Virtual Package: pdf-viewer

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Packages providing pdf-viewer

epdfview
odľahčený prehliadač PDF založený na knižniciach poppler
evince
prehliadač dokumentov (PostScript, PDF)
evince-gtk
Document (PostScript, PDF) viewer (GTK+ version)
gv
prehliadač PostScript a PDF pre X
okular
univerzálny prehliadač dokumentov
viewpdf.app
Portable Document Format (PDF) viewer for GNUstep
xpdf
Portable Document Format (PDF) reader
zathura
PDF viewer with a minimalistic interface