all options
squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: jquery-goodies  ]

Package: libjs-jquery-metadata (6-1)

Links for libjs-jquery-metadata

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package jquery-goodies:

Maintainers:

Similar packages:

zásuvný modul jQuery na spracovanie metadát elementov

Nastavuje typ použitých metadát. Metadáta sú zakódované do JSON a každá vlastnosť v JSON sa stane vlastnosťou samotného elementu.

Existujú tri podporované typy ukladania metadát:

 attr:  Vnútri atribútu. Názov parametra určuje, *ktorého* atribútu.

 class: Vnútri atribútu triedy v zložených zátvorkách: {}

 elem:  Vnútri podradeného elementu (napr. značka script). Parameter name
určuje, *ktorého* elementu.

Metadáta elementu sa načítajú pri prvom prístupe k elementu prostredníctvom jQuery.

Výsledkom je, že môžete definovať typ metadát, použiť $(expr) na načítanie metadát do elementov, ktoré expr vráti, potom predefinovať typ metadát a spustiť ďalší $(expr) pre ďalšie elementy.

Other Packages Related to libjs-jquery-metadata

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libjs-jquery-metadata

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 6.3 kB44.0 kB [list of files]