Zoznam súborov balíka xsltproc v wheezy architektúry s390

/usr/bin/xsltproc
/usr/share/doc/xsltproc/AUTHORS
/usr/share/doc/xsltproc/FEATURES.gz
/usr/share/doc/xsltproc/NEWS.gz
/usr/share/doc/xsltproc/README
/usr/share/doc/xsltproc/TODO
/usr/share/doc/xsltproc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xsltproc/changelog.gz
/usr/share/doc/xsltproc/copyright
/usr/share/man/man1/xsltproc.1.gz