Zoznam súborov balíka xmlindent v wheezy architektúry s390

/usr/bin/xmlindent
/usr/share/doc/xmlindent/BUGS
/usr/share/doc/xmlindent/README
/usr/share/doc/xmlindent/README.Debian
/usr/share/doc/xmlindent/buildinfo.gz
/usr/share/doc/xmlindent/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xmlindent/changelog.gz
/usr/share/doc/xmlindent/copyright
/usr/share/man/man1/xmlindent.1.gz