všetky možnosti
wheezy  ]

Virtuálny balík: phpapi-20100525+lfs

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Balíky poskytujúce phpapi-20100525+lfs

libapache2-mod-php5
skriptovací jazyk na strane servera vkladaný do HTML (modul pre Apache 2)
libapache2-mod-php5filter
server-side, HTML-embedded scripting language (apache 2 filter module)
libphp5-embed
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)
php5-cgi
server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php5-cli
interpreter skriptovacieho jazyka php5 pre príkazový riadok
php5-fpm
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)