all options
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: m17n-lib  ]

Package: m17n-lib-mimx (1.6.3-2)

Links for m17n-lib-mimx

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package m17n-lib:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

knižnica na spracovanie viacjazyčného textu - binárne moduly

Knižnica m17n je knižnica na spracovanie viacjazyčného textu v jazyku C. Táto knižnica má nasledovné vlastnosti:

 * knižnica m17n je open source softvér
 * knižnica m17n pre ľubovoľné unixové/linuxové aplikácie
 * knižnica m17n uskutočňuje multilingualizáciu mnohých aspektov aplikácií
 * knižnica m17n reprezentuje viacjazyčný text ako objekt s názvom M-text.
M-text je reťazec s atribútmi zvanými textové vlastnosti a určené na nahradenie reťazca v C. Textové vlastnosti nesú všetky informácie potrebné na zadávanie, zobrazovanie a upravovanie textu.
 * knižnica m17n podporuje funkcie na prácu s M-textami.

m17n je skratka slova anglického slova multilingualization.

Tento balík obsahuje binárne moduly, ktoré potrebujú:

 * ja-anthy.mim
 * ispell.mim

Other Packages Related to m17n-lib-mimx

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download m17n-lib-mimx

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
s390 15.6 kB63.0 kB [list of files]