Zoznam súborov balíka libsmokekutils3 v wheezy architektúry s390

/usr/lib/libsmokekutils.so.3
/usr/lib/libsmokekutils.so.3.0.0
/usr/share/doc/libsmokekutils3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsmokekutils3/copyright