Zoznam súborov balíka libgconf2-dev v wheezy architektúry s390

/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-changeset.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-client.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-engine.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-enum-types.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-error.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-listeners.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-schema.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf-value.h
/usr/include/gconf/2/gconf/gconf.h
/usr/lib/s390-linux-gnu/libgconf-2.a
/usr/lib/s390-linux-gnu/libgconf-2.so
/usr/lib/s390-linux-gnu/pkgconfig/gconf-2.0.pc
/usr/share/aclocal/gconf-2.m4
/usr/share/doc/libgconf2-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libgconf2-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libgconf2-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgconf2-dev/README
/usr/share/doc/libgconf2-dev/TODO
/usr/share/doc/libgconf2-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgconf2-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgconf2-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/GConf-2.0.gir