all options
squeeze-lts  ] [  squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ] [  experimental  ]
[ Source: eglibc  ]

Package: libc-bin (2.13-38+deb7u8) [security] [essential]

Links for libc-bin

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package eglibc:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

knižnica Embedded GNU C - binárne súbory

Tento balík obsahuje pomocné programy súvisiace s knižnicou GNU C.

 * catchsegv: zachytenie chýb segmentácie v programoch
 * getconf: zisťovanie hodnôt konfiguračných premenných systému
 * getent: zisťovanie záznamov z administratívnych databáz
 * iconv, iconvconfig: konverzia medzi znakovými kódovaniami
 * ldd, ldconfig: výpis a konfigurácia závislostí na zdieľaných knižniciach
 * locale, localedef: zobrazenie/tvorba definícií locale
 * rpcinfo: informácie o RPC
 * tzselect, zdump, zic: výber/výpis/kompilácia časových pásiem

Download libc-bin

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
s390 1,399.5 kB3,067.0 kB [list of files]