all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]

Virtual Package: libblas.so.3gf

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Packages providing libblas.so.3gf

libatlas3-base
Automatically Tuned Linear Algebra Software, generic shared
libblas3
referenčné implementácie základnej lineárnej algebry - zdieľaná knižnica