Balíky softvéru v „wheezy“, Subsekcia gnu-r

ess (12.04-4-1)
Emacs mode for statistical programming and data analysis
littler (0.1.5-1)
GNU R scripting and command-line front-end
r-bioc-biobase (2.14.0-1)
base functions for Bioconductor
r-bioc-biocgenerics (0.2.0-1)
generic functions for Bioconductor
r-bioc-cummerbund (1.2.0-1)
tool for analysis of Cufflinks RNA-Seq output
r-bioc-edger (2.6.1~dfsg-1)
Empirical analysis of digital gene expression data in R
r-bioc-limma (3.12.0~dfsg-1)
linear models for microarray data
r-bioc-qvalue (1.30.0-1)
GNU R package for Q-value estimation for FDR control
r-cran-abind (1.4-0-1)
GNU R abind - funkcia na kombináciu viacrozmerných polí
r-cran-amelia (1.6.1-1)
GNU R package supporting multiple imputation of missing data
r-cran-amore (0.2-12-2)
GNU R: A MORE flexible neural network package
r-cran-bayesm (2.2-4-1)
GNU R package for Bayesian inference
r-cran-bitops (1.0-4.1-2)
balík GNU R implementujúci operácie po bitoch
r-cran-boot (1.3-5-1)
balík GNU R funkcií na bootstrapping podľa Davisona a Hinkleyho
r-cran-cairodevice (2.19-1)
balík ovládača zariadenia GNU R Cairo/Gtk2
r-cran-car (2.0-12-1)
GNU R Companion to Applied Regression (napísal John Fox)
r-cran-catools (1.12-2)
GNU R package providing various utility functions
r-cran-chron (2.3-42-1)
balík GNU R pre chronologicky zoradené objekty
r-cran-class (7.3-4-1)
balík GNU R na klasifikáciu
r-cran-cluster (1.14.2-1)
balík GNU R na klastrovú analýzu, ktorý napísali Rousseeuw et al
r-cran-coda (0.14-7-1)
Output analysis and diagnostics for MCMC simulations in R
r-cran-codetools (0.2-8-1)
balík GNU R poskytujúci nástroje na analýzu kódu
r-cran-colorspace (1.0.1-1+b1 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1.0.1-1 [armhf, s390x])
GNU R manipulácia s priestorom farieb
r-cran-combinat (0.0-8-3)
GNU R package with utilities for combinatorics
r-cran-date (1.2.32-1)
GNU R package for date handling
r-cran-dbi (0.2-5-2)
balík GNU R poskytujúci všeobecné databázové rozhranie
r-cran-deal (1.2.34-1)
Learning Bayesian Networks with Mixed Variables
r-cran-diagnosismed (0.2.3-2)
medical diagnostic test accuracy analysis toolkit
r-cran-digest (0.5.2-1)
GNU R package for 'hash digest' of R data structures
r-cran-domc (1.2.5-1)
GNU R parallel excution backend for %dopar% using multicore
r-cran-dosnow (1.0.6-1)
GNU R parallel excution backend for %dopar% using snow
r-cran-eco (3.1-4-2)
GNU R routines for Bayesian ecological inference
r-cran-effects (2.1.1-1)
GNU R - grafické a tabuľkové efekty pre modely glm
r-cran-epi (1.1.33-1)
GNU R epidemiological analysis
r-cran-epibasix (1.1-3)
GNU R Elementary Epidemiological Functions
r-cran-epicalc (2.14.1.6-1)
GNU R Epidemiological calculator
r-cran-epir (0.9-38-1)
GNU R funkcie na analýzu epidemiologických dát
r-cran-epitools (1:0.5-6-1)
GNU R Epidemiology Tools for Data and Graphics
r-cran-erm (0.14-0-2)
GNU R package for 'extended Rasch modelling'
r-cran-evd (2.2-4-2)
GNU R Functions for extreme value distributions
r-cran-fasianoptions (2160.77-1)
GNU R package for financial engineering -- fAsianOptions
r-cran-fassets (2100.78-3)
GNU R package for financial engineering -- fAssets
r-cran-fbasics (2160.81-2)
GNU R package for financial engineering -- fBasics
r-cran-fbonds (2100.75-3)
GNU R package for financial engineering -- fBonds
r-cran-fcopulae (2110.78-1)
GNU R package for financial engineering -- fCopulae
r-cran-fexoticoptions (2110.77-2)
GNU R package for financial engineering -- fExoticOptions
r-cran-fextremes (2100.77-3)
GNU R package for financial engineering -- fExtremes
r-cran-fgarch (2110.80.1-1)
GNU R package for financial engineering -- fGarch
r-cran-fimport (2160.81-1)
GNU R package for financial engineering -- fImport
r-cran-fmultivar (2100.76-3)
GNU R package for financial engineering -- fMultivar
r-cran-fnonlinear (2100.76-4)
GNU R package for financial engineering -- fNonlinear
r-cran-foptions (2160.81-1)
GNU R package for financial engineering -- fOptions
r-cran-foreach (1.4.0-1)
GNU R podpora cyklov foreach
r-cran-foreign (0.8.50-1)
balík GNU R na čítanie/zápis dát z/do iných štat. systémov
r-cran-fportfolio (2130.80-1)
GNU R package for financial engineering -- fPortfolio
r-cran-fregression (2100.76-4)
GNU R package for financial engineering -- fRegression
r-cran-ftrading (2100.76-3)
GNU R package for financial engineering -- fTrading
r-cran-funitroots (2100.76-3)
GNU R package for financial engineering -- fUnitRoots
r-cran-g.data (2.0-4)
GNU R package for delayed-data
r-cran-gam (1.06.2-1)
Generalized Additive Models for R
r-cran-gdata (2.11.0-1)
GNU R package with data manipulation tools by Greg Warnes et al
r-cran-genabel (1.7-0-3)
GNU R package for genome-wide SNP association analysis
r-cran-genetics (1.3.6-2)
GNU R package for population genetics
r-cran-getopt (1.17-1)
GNU R package providing command-line parsing functionality
r-cran-ggplot2 (0.8.9-1)
implementácia Gramatiky grafiky
r-cran-gmaps (0.2-1)
GNU R support for producing geographic maps with grid graphics
r-cran-gmodels (2.15.3-1)
GNU R package with tools for model fitting by Greg Warnes et al
r-cran-gplots (2.11.0-1)
GNU R package with tools for plotting data by Greg Warnes et al
r-cran-gregmisc (2.1.2-2)
GNU R package with miscellaneous functions by Greg Warnes et al
r-cran-gtools (2.7.0-1)
GNU R package with R programming tools by Greg Warnes et al
r-cran-haplo.stats (1.5.5-1)
GNU R package for haplotype analysis
r-cran-hdf5 (1.6.10-1+b2 [mipsel], 1.6.10-1+b1 [amd64, armel, armhf, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, s390, s390x, sparc])
GNU R package interfacing the NCSA HDF5 library
r-cran-hmisc (3.9-3-1)
rozličné funkcie pre GNU R, ktoré napísal Frank Harrell
r-cran-inline (0.3.8-1)
GNU R package to inline C, C++, Fortran functions from R
r-cran-int64 (1.1.2-1)
GNU R package 64 bit integer types
r-cran-iterators (1.0.6-1)
GNU R podpora iterátorov cez vektory, zoznamy a iné kontajnery
r-cran-its (1.1.8-2)
GNU R package for handling irregular time series
r-cran-kernsmooth (2.23-8-1)
balík GNU R na vyhladzovanie jadier a odhad hustoty
r-cran-lattice (0.20-6-1)
balík GNU R pre grafiku „Trellis“
r-cran-latticeextra (0.6-19-1)
balík GNU R s ďalšími grafickými zobrazeniami založenými na mriežke
r-cran-lme4 (0.999999-0-1)
GNU R - balík na hľadanie modelov lineárnych zmiešaných účinkov
r-cran-lmtest (0.9.30-1)
balík GNU R na diagnostickú kontrolu v lineárnych modeloch
r-cran-lpsolve (5.6.6-1)
GNU R package providing linear program solvers
r-cran-mapdata (2.2-1-1)
GNU R support for producing geographic maps (supplemental data)
r-cran-mapproj (1.1-8.3-2)
GNU R podpora kartografických projekcií mapových podkladov
r-cran-maps (2.2-5-1)
GNU R - podpora tvorby geografických máp
r-cran-maptools (1:0.7-38-1) [non-free]
GNU R Tools for reading and handling spatial objects
r-cran-mass (7.3-19-1)
balík MASS pre GNU R od Venable a Ripley
r-cran-matchit (2.4-18-1)
GNU R package of nonparametric matching methods
r-cran-matrix (1.0-6-1)
balík tried GNU R pre husté a riedke matice
r-cran-mcmcpack (1.2-3-1)
R routines for Markov chain Monte Carlo model estimation
r-cran-medadherence (1.02-1)
NU R Medication Adherence: bežne používané definície
r-cran-mgcv (1.7-13-1)
balík GNU R na odhad viacerých parametrov vyhladzovania
r-cran-misc3d (0.8-2-1)
GNU R collection of 3d plot functions and rgl-based isosurfaces
r-cran-mnormt (1.4-5-1)
GNU R package providing multivariate normal and t distribution
r-cran-mnp (2.6-2-1)
GNU R package for fitting multinomial probit (MNP) models
r-cran-msm (1.1-1)
GNU R viacstavové Markovove a skryté Markovove modely v spojitom čase
r-cran-multcomp (1.2-12-1)
balík GNU R pre procedúry viacerých porovnaní
r-cran-multicore (0.1-7-1)
GNU R parallel processing on multi-core or multi-cpu machines
r-cran-mvtnorm (0.9-9992-1)
balík GNU R na výpočet viacrozmerných normálnych a T rozdelení
r-cran-nlme (3.1.104-1)
balík GNU R na (ne-)lineárne modely zmiešaných efektov
r-cran-nnet (7.3-4-1)
balík GNU R pre dopredné neurónové siete
r-cran-nws (2.0.0.3-2)
GNU R package for distributed programming via NetWorkSpaces
r-cran-permute (0.7-0-1)
R functions for generating restricted permutations of data
r-cran-plotrix (3.2-6-1)
GNU R package providing various plotting functions
r-cran-plyr (1.7.1-1)
Tools for splitting, applying and combining data
r-cran-polspline (1.1.5-5)
GNU R package providing polynomial spline fitting
r-cran-proto (0.3-9.2-1)
Prototype object-based programming
r-cran-pscl (1.03.5-1+deb70u1)
GNU R package for discrete data models
r-cran-psy (1.0-4)
GNU R procedures for psychometrics
r-cran-pvclust (1.2-2-1)
Hierarchical Clustering with P-Values via Multiscale Bootstrap
r-cran-qtl (1.23-16-1)
GNU R package for genetic marker linkage analysis
r-cran-quadprog (1.5-4-1)
GNU R package for solving quadratic programming problems
r-cran-randomforest (4.6-6-1)
GNU R package implementing the random forest classificator
r-cran-raschsampler (0.8-5-1)
GNU R package for sampling binary matrices with fixed margins
r-cran-rcmdr (1.8-4-1)
GNU R - platformovo nezávislé grafické používateľské rozhranie základov štatistiky
r-cran-rcolorbrewer (1.0-5-1)
balík GNU R poskytujúci vhodné palety farieb
r-cran-rcpp (0.9.13-1)
GNU R package for Seamless R and C++ Integration
r-cran-relimp (1.0-3-1)
balík GNU R na odvodzovanie podľa relatívnej dôležitosti regresorov
r-cran-reshape (0.8.4-1)
Flexibly reshape data
r-cran-reshape2 (1.2.1-1)
flexibilná zmena tvaru dát - reboot balíka reshape
r-cran-rggobi (2.1.17-1)
GNU R package for the GGobi data visualization system
r-cran-rgl (0.92.798-1+deb7u1)
balík GNU R na trojrozmernú vizualizáciu pomocou OpenGL
r-cran-rglpk (0.3-8-1)
GNU R interface to the GNU Linear Programing Kit
r-cran-rgtk2 (2.20.24-1)
GNU R binding for Gtk2
r-cran-rjags (3.3-1)
R interface to the JAGS Bayesian statistics package
r-cran-rmpi (0.5-9-3)
GNU R package interfacing MPI libraries for distributed computing
r-cran-rms (3.5-0-1)
GNU R regression modeling strategies by Frank Harrell
r-cran-rmysql (0.9-3-1+b1)
GNU R package providing a DBI-compliant interface to MySQL
r-cran-robustbase (0.8-1-1-1)
GNU R package providing basic robust statistics
r-cran-rocr (1.0-4-3)
GNU R package to prepare and display ROC curves
r-cran-rodbc (1.3-6-1)
GNU R package for ODBC database access
r-cran-rpart (3.1.54-1)
GNU R package for recursive partitioning and regression trees
r-cran-rquantlib (0.3.8-2)
GNU R package interfacing the QuantLib finance library
r-cran-rserve (0.6-8-1)
GNU R Rserve tcp/ip server and sample clients
r-cran-rsprng (1.0-2)
GNU R interface to SPRNG (Scalable Parallel RNGs)
r-cran-rsqlite (0.11.1-1)
Database Interface R driver for SQLite
r-cran-rsymphony (0.1-14-1)
GNU R interface to the SYMPHONY MILP solver
r-cran-runit (0.4.26-1)
GNU R package providing unit testing framework
r-cran-sandwich (2.2-9-1)
balík GNU R na modelovo robustné odhady štandardných odchýliek
r-cran-scatterplot3d (0.3-33-1)
GNU R package for Visualizing Multivariate Data
r-cran-slam (0.1-24-1)
GNU R sparse lighweight arrays and matrices package
r-cran-sm (2.2-4.1-1)
balík GNU R metód vyhladzovania jadier
r-cran-sn (0.4-17-1)
GNU R package providing skew-normal and skew-t distributions
r-cran-snow (1:0.3.9-1)
GNU R package for 'simple network of workstations'
r-cran-sp (1:0.9-81-1)
GNU R classes and methods for spatial data
r-cran-spatial (7.3-4-1)
balík GNU R na priestorovú štatistiku
r-cran-spc (1:0.4.1-1)
GNU R Statistical Process Control
r-cran-stabledist (0.6-4-1)
GNU R package for stable distribution functions
r-cran-stringr (0.6.0-1)
uľahčenie práce s reťazcami
r-cran-strucchange (1.4-7-1)
balík GNU R na odhad štrukturálnej zmeny regresie
r-cran-surveillance (1.2-1-3) [contrib]
development and the evaluation of epidemiological outbreak detection algorithms
r-cran-survival (2.36-14-1)
balík GNU R na analýzu prežitia
r-cran-teachingdemos (2.7-1)
GNU R Demonstrations for teaching and learning
r-cran-timedate (2160.95-1)
GNU R package for financial engineering -- timeDate
r-cran-timeseries (2160.94-1)
GNU R package for financial engineering -- timeSeries
r-cran-tkrplot (0.0.23-1)
GNU R embedded Tk plotting device package
r-cran-tseries (0.10-28-1)
GNU R package for time-series analysis and comp. finance
r-cran-urca (1.2-6-1)
GNU R package providing unit root and cointegration tests
r-cran-vcd (1:1.2-12-1)
GNU R Visualizing Categorical Data
r-cran-vegan (2.0-3-1)
Community Ecology Package for R
r-cran-vgam (0.8-7-1)
GNU R package for estimating vector generalized additive models
r-cran-xml (3.9-4-1)
GNU R package for XML parsing and generation
r-cran-xtable (1:1.5-6-1)
GNU R - donútenie dát do tabuliek LaTeXu a HTML
r-cran-zelig (3.5.5-1)
GNU R package providing a unified front-end for estimating statistical models
r-cran-zoo (1.7-7-1)
balík GNU R na úplné usporiadanie indexovaných pozorovaní
r-other-bio3d (1.1-4-1)
GNU R package for biological structure analysis
r-other-mott-happy (2.1-7)
GNU R package for fine-mapping complex diseases
r-other-rot (1.0-4)
GNU R package of few tools needed by OpenTURNS