all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: texlive-base  ]

Package: texlive-fonts-recommended (2012.20120611-5)

Links for texlive-fonts-recommended

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package texlive-base:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

TeX Live - odporúčané písma

Odporúčané písma, vrátane 35 základných PostScriptových písiem, Latin Modern, TeX Gyre a T1 a podpory ďalších kódovaní pre Computer Modern v tvare obrysov.

Tento balík obsahuje nasledovné balíky CTAN:

 avantgar - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX
 bookman - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX
 charter - písma Charter
 cmextra -
 courier - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX
 euro - poskytuje hodnoty národnej meny Euro
 euro-ce - písmo znakov Euro a CE
 eurosym - MetaFont a makrá znaku Euro
 fpl - písma SC a OsF pre URW Palladio L
 helvetic - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX
 marvosym - písmo Martin Vogel's Symbols (marvosym)
 mathpazo - písma na sadzanie matematiky zodpovedajúce písmu Palatino
 ncntrsbk - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX
 palatino - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX
 pxfonts - písma podobné Palatino na podporu matematiky
 rsfs - písmo Ralpha Smitha Formal Script
 symbol - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX
 tex-gyre-math - matematické písma zodpovedajúce písmam tex-gyre
 times - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX
 txfonts - písma podobné Times na podporu matematiky
 utopia - písma Adobe Utopia
 wasy - písma wasy (písma symbolov Waldi)
 wasysym - podpora písiem WASY2 v LaTeXe
 zapfchan - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX
 zapfding - balík písiem URW „Base 35“ pre LaTeX

Tags: Made Of: Font, TeX, LaTeX and DVI, Role: Application Data, Purpose: use::typesetting, works-with-format::tex, Works with: Fonts

Other Packages Related to texlive-fonts-recommended

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download texlive-fonts-recommended

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 5,357.5 kB16,125.0 kB [list of files]