Zoznam súborov balíka libomxil-bellagio-dev v wheezy architektúry powerpc

/usr/include/OMX_Audio.h
/usr/include/OMX_Component.h
/usr/include/OMX_ContentPipe.h
/usr/include/OMX_Core.h
/usr/include/OMX_IVCommon.h
/usr/include/OMX_Image.h
/usr/include/OMX_Index.h
/usr/include/OMX_Other.h
/usr/include/OMX_Types.h
/usr/include/OMX_Video.h
/usr/include/bellagio/OMXComponentRMExt.h
/usr/include/bellagio/OMXCoreRMExt.h
/usr/include/bellagio/common.h
/usr/include/bellagio/component_loader.h
/usr/include/bellagio/extension_struct.h
/usr/include/bellagio/omx_base_audio_port.h
/usr/include/bellagio/omx_base_clock_port.h
/usr/include/bellagio/omx_base_component.h
/usr/include/bellagio/omx_base_filter.h
/usr/include/bellagio/omx_base_image_port.h
/usr/include/bellagio/omx_base_port.h
/usr/include/bellagio/omx_base_sink.h
/usr/include/bellagio/omx_base_source.h
/usr/include/bellagio/omx_base_video_port.h
/usr/include/bellagio/omx_classmagic.h
/usr/include/bellagio/omx_comp_debug_levels.h
/usr/include/bellagio/omx_reference_resource_manager.h
/usr/include/bellagio/omxcore.h
/usr/include/bellagio/queue.h
/usr/include/bellagio/st_static_component_loader.h
/usr/include/bellagio/tsemaphore.h
/usr/include/bellagio/user_debug_levels.h
/usr/include/bellagio/utils.h
/usr/lib/libomxil-bellagio.a
/usr/lib/libomxil-bellagio.so
/usr/lib/pkgconfig/libomxil-bellagio.pc
/usr/share/doc/libomxil-bellagio-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libomxil-bellagio-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libomxil-bellagio-dev/copyright