all options
squeeze  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: xserver-xorg-input-evdev  ]

Package: xserver-xorg-input-evdev (1:2.7.0-1 and others)

Links for xserver-xorg-input-evdev

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package xserver-xorg-input-evdev:

Maintainers:

Similar packages:

X server X.Org - ovládač vstupu evdev

Tento balík poskytuje ovládač vstupných zariadení používajúcich evdev, mechanizmus doručovania udalostí jadra Linuxu. Tento ovládač umožňuje pracovať s viacerými klávesnicami a myšami ako so samostatnými vstupnými zariadeniami.

Ďalšie informáce o X.Org nájdete na: <URL:http://www.X.org>

Tento balík je zostavený z modulu ovládača X.org xf86-input-evdev.

Tags: Hardware Enablement: Input Devices, Implemented in: C, Role: Plugin, Purpose: use::driver, x11::xserver

Other Packages Related to xserver-xorg-input-evdev

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download xserver-xorg-input-evdev

Download for all available architectures
Architecture Version Package Size Installed Size Files
mipsel 1:2.7.0-1+b1 99.5 kB183.0 kB [list of files]