Zoznam súborov balíka rsyslog-gssapi v wheezy architektúry mipsel

/usr/lib/rsyslog/imgssapi.so
/usr/lib/rsyslog/lmgssutil.so
/usr/lib/rsyslog/omgssapi.so
/usr/share/doc/rsyslog-gssapi/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/rsyslog-gssapi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rsyslog-gssapi/changelog.gz
/usr/share/doc/rsyslog-gssapi/copyright