all options
squeeze  ] [  squeeze-lts  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: mutt  ]

Package: mutt (1.5.21-6.2+deb7u3)

Links for mutt

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package mutt:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

textový program na čítanie pošty podporujúci MIME, GPG, PGP a vlákna

Mutt je pokročilý textový Mail User Agent. Niektoré hlavné vlastnosti:

 * podpora MIME (vrátane RFC1522 kódovania/dekódovania 8-bitových
   hlavičiek správ a podpory UTF-8)
 * podpora PGP/MIME (RFC 2015).
 * pokročilý klient IMAP podporujúci SSL kryptovanie a SASL autentifikáciu
 * podpora POP3
 * podpora ESMTP
 * vlákna správ (prísne aj nie prísne)
 * konfigurovateľnosť klávesových väzieb, štandardné väzby podobné ako ELM;
   ako príklady sa poskytujú väzby v štýle Mush a PINE.
 * okrem bežného formátu mbox aj podpora MMDF, MH a Maildir
 * správy je možné odložiť (na neurčito)
 * podpora farieb
 * vysoko konfigurovateľný jednoduchým, ale mocným rc súborom

Tags: Implemented in: C, User Interface: Text-based Interactive, Electronic Mail: IMAP Protocol, mail::pop, mail::user-agent, Networking: Client, Network Protocol: IMAP, protocol::ipv6, protocol::pop3, SMTP, SSL/TLS, Role: role::program, uitoolkit::ncurses, Purpose: Editing, Works with: Email

Other Packages Related to mutt

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download mutt

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
mipsel 1,285.9 kB5,782.0 kB [list of files]