Zoznam súborov balíka libghc-monoid-transformer-dev v wheezy architektúry mipsel

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/monoid-transformer-0.0.2/ghc-7.4.1/Data/Monoid/Reader.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/monoid-transformer-0.0.2/ghc-7.4.1/Data/Monoid/State.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/monoid-transformer-0.0.2/ghc-7.4.1/Data/Monoid/Transformer.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/monoid-transformer-0.0.2/ghc-7.4.1/HSmonoid-transformer-0.0.2.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/monoid-transformer-0.0.2/ghc-7.4.1/libHSmonoid-transformer-0.0.2.a
/usr/share/doc/libghc-monoid-transformer-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-monoid-transformer-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-monoid-transformer-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/monoid-transformer-0.0.2.conf