Zoznam súborov balíka libdolfin1.0 v wheezy architektúry mipsel

/usr/lib/libdolfin.so.1.0
/usr/lib/libdolfin.so.1.0.0
/usr/share/doc/libdolfin1.0/AUTHORS
/usr/share/doc/libdolfin1.0/README
/usr/share/doc/libdolfin1.0/TODO
/usr/share/doc/libdolfin1.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdolfin1.0/changelog.gz
/usr/share/doc/libdolfin1.0/copyright