all options
wheezy  ] [  sid  ]
[ Source: couchdb  ]

Package: couchdb (1.2.0-5)

Links for couchdb

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package couchdb:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

RESTful databáza orientovaná na dokumenty

Apache CouchDB je distribuovaná databáza, tolerantná voči chybám, bez schémy a orientovaná na dokumenty, prístupná prostredníctvom RESTful HTTP/ JSON API. Okrem iných vlastností poskytuje robustnú, inkrementálnu replikáciu s obojsmernou detekciou a riešením konfliktov. Je možné klásť požiadavky a indexovať pomocou tabuľkovo orientovaného zobrazovacieho jadra, kde JavaScript hrá úlohu štandardného definičného jazyka.

CouchDB je napísaný v jazyku Erlang, ale je možné k nemu jednoducho pristupovať z akéhokoľvek prostredia, ktoré má prostriedky na kladenie požiadaviek HTTP. Existuje množstvo knižníc od tretích strán na ďalšie uľahčenie tejto úlohy v mnohých programovacích jazykoch a prostrediach.

Tags: Implemented in: Need an extra tag, Role: Program, Works with: Databases

Other Packages Related to couchdb

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download couchdb

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
mips 996.4 kB2,836.0 kB [list of files]