Zoznam súborov balíka kakasi v wheezy architektúry mips

/usr/bin/atoc_conv
/usr/bin/kakasi
/usr/bin/mkkanwa
/usr/bin/rdic_conv
/usr/bin/wx2_conv
/usr/share/doc/kakasi/AUTHORS
/usr/share/doc/kakasi/JISYO
/usr/share/doc/kakasi/NEWS.gz
/usr/share/doc/kakasi/ONEWS.gz
/usr/share/doc/kakasi/README
/usr/share/doc/kakasi/README-ja
/usr/share/doc/kakasi/README.lib
/usr/share/doc/kakasi/README.wakati.gz
/usr/share/doc/kakasi/THANKS
/usr/share/doc/kakasi/TODO
/usr/share/doc/kakasi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kakasi/changelog.gz
/usr/share/doc/kakasi/copyright
/usr/share/man/ja/man1/kakasi.1.gz
/usr/share/man/man1/kakasi.1.gz