all options
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: nlpsolver  ]

Package: libreoffice-nlpsolver (0.9~beta1-9)

Links for libreoffice-nlpsolver

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package nlpsolver:

Maintainers:

Similar packages:

rozšírenie LibreOffice „Riešiteľ rovníc nelineárneho programovania“

Štandardne sa LibreOffice Calc dodáva iba s jadrom riešiteľa rovníc lineárneho programovania. To umožňuje do určitej miery optimalizovať modely. Ak sú však vzorce alebo podmienky komplexnejšie, je potrebné nelineárne programovanie. Túto chýbajúcu medzeru vypĺňa Riešiteľ rovníc nelineárneho programovania.

Momentálne obsahuje dva evolučné algoritmy, ktoré sú schopné výpočtov s pohyblivou desatinnou čiarkou a celočíselných výpočtov a zvládajú aj nelineárne podmienky.

Other Packages Related to libreoffice-nlpsolver

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libreoffice-nlpsolver

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 84.4 kB189.0 kB [list of files]