všetky možnosti
wheezy  ]

Virtuálny balík: libxen-ocaml-3xk69

Toto je virtuálny balík. Pozrite si politiku Debianu, kde nájdete definíciu virtuálnych balíkov.

Balíky poskytujúce libxen-ocaml-3xk69

libxen-ocaml
OCaml libraries for controlling Xen