all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: libcroco  ]

Package: libcroco3 (0.6.6-2)

Links for libcroco3

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package libcroco:

Maintainers:

Similar packages:

sada nástrojov na spracovanie a manipuláciu s kaskádovými štýlmi (CSS)

Služby, ktoré Libcroco poskytuje:

 * modul syntaktického analyzátora, ktorý poskytuje
   - API podobné SAC. SAC znamená Simple Api for CSS. SAC je API riadené
     udalosťami, ktoré pripomína SAX zo sveta XML.
   - API podobné CSSOM. CSSOM znamená Cascading Style Sheet Object Model.

Syntaktický analyzátor libcroco implementuje špecifikáciu CSS Level 2, pravidlá doprednej kompatibility a kaskádové pravidlá CSS.

 * nástroj na selekciu CSS2
 Po zadaní uzla XML (ktorý zjavne pochádza z dokumentu XML) a kaskády štýlu
 dokáže selekčné jadro Libcroco vyhodnotiť selektory kaskády a vrátiť
 vlastnosti štýlu príslušiace uzlu XML.

Pamätajte, že nástroj na manipuláciu s XML, ktorý momentálne selekčné jadro libcroco používa, je libxml2.

Tento balík obsahuje zdieľané knižnice.

Tags: Software Development: Libraries, Web, Implemented in: C, Role: role::shared-lib, works-with-format::html, Works with: Text

Other Packages Related to libcroco3

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libcroco3

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
amd64 130.5 kB338.0 kB [list of files]
armel 117.6 kB302.0 kB [list of files]
armhf 117.6 kB254.0 kB [list of files]
i386 130.0 kB342.0 kB [list of files]
ia64 138.8 kB522.0 kB [list of files]
kfreebsd-amd64 130.2 kB310.0 kB [list of files]
kfreebsd-i386 129.7 kB310.0 kB [list of files]
mips 115.7 kB346.0 kB [list of files]
mipsel 116.8 kB346.0 kB [list of files]
powerpc 118.1 kB342.0 kB [list of files]
s390 125.0 kB349.0 kB [list of files]
s390x 125.8 kB371.0 kB [list of files]
sparc 111.5 kB314.0 kB [list of files]