all options
squeeze  ] [  squeeze-lts  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Virtual Package: libc-dev

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Packages providing libc-dev

libc0.1-dev
knižnica Embedded GNU C: vývojové knižnice a hlavičkové súbory
libc6-dev
knižnica Embedded GNU C: vývojové knižnice a hlavičkové súbory
libc6.1-dev
knižnica Embedded GNU C: vývojové knižnice a hlavičkové súbory