all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: arpack  ]

Package: libarpack2 (3.1.1-2.1)

Links for libarpack2

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package arpack:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

subrutiny Fortran77 na riešenie problémov vlastných hodnôt vo veľkej miere

Softvér ARPACK dokáže riešiť symetrické, nesymetrické a zovšeobecnené problémy vlastných hodnôt z významných oblastí aplikácií. Softvér je navrhnutý, aby vypočítal niekoľko (k) vlastných hodnôt s používateľsky určenými vlastnosťami ako napr. najväčšia reálna časť alebo najväčšia magnitúda. Požiadavky na úložný priestor sú rádovo n*k miest. Nie je potrebné žiadne pomocné úložisko. Vypočíta sa množina Schurovych vektorov pre požadované k-rozmerné vlastné priestory, ktorá je číselne pravouhlá v rámci určenej presnosti. Numericky presné vlastné vektory sú dostupné na vyžiadanie.

Dôležité vlastnosti:

 * reverzné komunikačné rozhranie
 * jednoduchá a dvojitá presnosť reálnych čísel aritmetických verzií
symetrických, nesymetrických,
 * štandardné alebo zovšeobecnené problémy,
 * jednoduchá a dvojitá presnosť komplexných čísel aritmetických verzií
štandardných alebo zovšeobecnených problémov,
 * rutiny pre pásové matice - štandardné alebo zovšeobecnené problémy
 * rutiny na dekompozíciu singulárnych hodnôt
 * príklady rutín, ktoré je možné použiť ako šablóny na implementáciu
stratégií posunutia/inverzie pre všetky typy problémov, dát a presností.

Tento balík obsahuje zdieľanú knižnicu.

Tags: Software Development: Fortran Development, Libraries, Field: field::mathematics, implemented-in::fortran, Role: Shared Library

Other Packages Related to libarpack2

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libarpack2

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
amd64 130.5 kB350.0 kB [list of files]
armel 137.2 kB336.0 kB [list of files]
armhf 118.3 kB248.0 kB [list of files]
i386 121.1 kB352.0 kB [list of files]
ia64 186.4 kB568.0 kB [list of files]
kfreebsd-amd64 130.5 kB326.0 kB [list of files]
kfreebsd-i386 121.1 kB328.0 kB [list of files]
mips 126.7 kB343.0 kB [list of files]
mipsel 127.3 kB343.0 kB [list of files]
powerpc 117.7 kB312.0 kB [list of files]
s390 123.7 kB336.0 kB [list of files]
s390x 135.8 kB365.0 kB [list of files]
sparc 125.4 kB323.0 kB [list of files]