Zoznam súborov balíka python3-epr v wheezy architektúry kfreebsd-i386

/usr/lib/python3/dist-packages/epr.cpython-32mu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/pyepr-0.6.1.egg-info
/usr/share/doc/python3-epr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-epr/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-epr/copyright