Zoznam súborov balíka libghc-ansi-terminal-dev v wheezy architektúry kfreebsd-i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ansi-terminal-0.5.5/ghc-7.4.1/HSansi-terminal-0.5.5.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ansi-terminal-0.5.5/ghc-7.4.1/System/Console/ANSI.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ansi-terminal-0.5.5/ghc-7.4.1/System/Console/ANSI/Common.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ansi-terminal-0.5.5/ghc-7.4.1/System/Console/ANSI/Unix.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ansi-terminal-0.5.5/ghc-7.4.1/libHSansi-terminal-0.5.5.a
/usr/share/doc/libghc-ansi-terminal-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-ansi-terminal-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-ansi-terminal-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/ansi-terminal-0.5.5.conf