all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  sid  ]
[ Source: xfs  ]

Package: xfs (1:1.0.8-7)

Links for xfs

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package xfs:

Maintainer:

Similar packages:

X server písiem

xfs je démon, ktorý počúva na sieťovom porte a poskytuje písma X serverom (a teda aj X klientom). Všetky X servery majú schopnosť poskytovať lokálne nainštalované písma sami, ale xfs umožňuje odľahčiť X server o túto úlohu a mať centrálne úložisko písiem na počítači v sieti, kde beží xfs a teda všetky počítače s X servermi nemusia mať vlastnú sadu písiem. xfs môžu vyvolať aj používatelia napríklad na sprístupnenie písiem X v používateľských účtoch, ktoré nie sú dostupné X serveru alebo na systéme, kde už beží xfs.

Tags: User Interface: Daemon, Networking: Server, Role: Program, Works with: Fonts

Other Packages Related to xfs

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download xfs

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
kfreebsd-amd64 87.7 kB261.0 kB [list of files]