all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  wheezy-backports  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: pulseaudio  ]

Package: pulseaudio (2.0-6.1)

Links for pulseaudio

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package pulseaudio:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

zvukový server PulseAudio

PulseAudio, v minulosti známy ako Polypaudio, je zvukový server pre systémy POSIX a WIN32. Je to kompatibilná náhrada zvukového servera ESD s oveľa lepšou latenciou, kvalitou zmiešavania a prevzorkovania a celkovou architektúrou.

Toto sú niektoré vlastnosti PulseAudio:

 * Kvalitný softvérový zmiešavač viacerých zvukových tokov s podporou viac
ako jedného zdroja a ústia. Je možné ho použiť na spojenie viacerých zvukových kariet do jednej (s prispôsobením rýchlosti vzorkovania).

 * Široké spektrum  podporovaných klientských knižníc. Klientské aplikácie
pre ESD, ALSA, oss, libao a GStreamer sú podporované bez zmeny. Natívne zásuvné moduly sú dostupné aj pre xmms a mplayer.

 * Dobré správanie s nízkou latenciou a veľmi presným meraním latencie pri
prehrávaní a zázname. Schopnosť úplne synchronizovať viaceré prehrávané toky.

 * Sieťová transparentnosť umožňujúca aplikáciu prehrávať alebo
zaznamenávať zvuk na inom počítači ako na ktorom beží.

 * Rozšíriteľná architektúra zásuvných modulov pre napr. jackd, multicast-
rtp lirc a avahi.

Tento balík obsahuje démona a základnú sadu modulov.

Tags: User Interface: Daemon, Networking: Client, Server, Network Protocol: protocol::tcp, role::program, Works with: Audio

Other Packages Related to pulseaudio

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download pulseaudio

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
ia64 901.7 kB6,372.0 kB [list of files]