all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: libsamplerate  ]

Package: libsamplerate0 (0.1.8-5)

Links for libsamplerate0

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package libsamplerate:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

knižnica na konverziu vzorkovacej frekvencie zvuku

libsamplerate (alias Secret Rabbit Code) je knižnica na konverziu vzorkovacej frekvencie zvuku.

libsamplerate momentálne poskytuje tri rozličné algoritmy na konverziu vzorkovacej frekvencie - podržanie nultého rádu, lineárnu interpoláciu a interpoláciu filtra FIR (pomocou filtrov odvodených od matematickej funkcie SINC). Prvé dva algoritmy (podržanie nultého rádu a lineárna interpolácia) obsahuje kvôli úplnosti a neodporúčajú sa na žiadnu aplikáciu, ktorá vyžaduje vysokú kvalitu konverzie vzorkovacej frekvencie. Pre algoritmus FIR/Sinc sa poskytujú tri konvertory - SRC_SINC_FASTEST, SRC_SINC_MEDIUM_QUALITY a SRC_SINC_BEST_QUALITY - umožňujúce vybrať si medzi rýchlosťou a kvalitou konverzie.

libsamplerate dokáže podvzorkovať na 1/256 a nadvzorkovať na 256-násobok pôvodnej vzorkovacej frekvencie. Tiež je schopná konverzií s premenlivým časovaním na dosiahnutie efektov premenlivej rýchlosti a synchronizácie dvoch odomknutých vzorkovacích frekvencií.

Tags: Implemented in: C, Role: Shared Library, Works with: Audio

Other Packages Related to libsamplerate0

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libsamplerate0

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
ia64 1,326.2 kB1,531.0 kB [list of files]