all options
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: font-manager  ]

Package: font-manager (0.5.7-4)

Links for font-manager

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package font-manager:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

aplikácia na správu písiem pre pracovné prostredie GNOME

Správca písiem momentálne umožňuje používateľovi:

 * zobrazovať náhľad nainštalovaných písiem
 * porovnávať nainštalované písma
 * jednoducho inštalovať a odstraňovať písma
 * jednoducho aktivovať a deaktivovať nainštalované písma
 * určovať rozličné adresáre, kde sa majú hľadať písma
 * zoskupovať písma do „kolekcií“ a jednoducho aktivovať alebo deaktivovať
skupiny písiem
 * exportovať „kolekcie“ do archívu na jednoduché zálohovanie, zdieľanie atď.
 * poskytuje rýchly prístup ku všetkým nástrojom písiem GNOME

Správca písiem navrhuje inštaláciu python-reportlab, aby umožnil používateľom export kolekcií vo formáte PDF.

Tags: Implemented in: Python, User Interface: X Window System, Role: Program, Interface Toolkit: uitoolkit::gtk, works-with::font, X Window System: Application

Other Packages Related to font-manager

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download font-manager

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
ia64 698.4 kB1,272.0 kB [list of files]