Balíky softvéru v „wheezy“, Subsekcia database

apgdiff (2.3-1)
ďalší nástroj tvorbu rozdielov pre PostgreSQL
basex (7.3-1)
XML database and XPath/XQuery processor
bucardo (4.99.5-1)
asynchrónny replikačný systém pre PostgreSQL
check-postgres (2.19.0-1)
skript na monitorovanie databáz PostgreSQL
db4.8-util (4.8.30-12+deb7u1 [amd64, armel, armhf, i386], 4.8.30-12 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
Berkeley v4.8 Database Utilities
db5.1-sql-util (5.1.29-5+deb7u1 [amd64, armel, armhf, i386], 5.1.29-5 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
Berkeley v5.1 SQL Database Utilities
drizzle (1:7.1.36-stable-1)
Server binaries for Drizzle Database
drizzle-client (1:7.1.36-stable-1)
Client binaries for Drizzle Database
drizzle-plugin-auth-file (1:7.1.36-stable-1)
File-based authentication for Drizzle
drizzle-plugin-auth-http (1:7.1.36-stable-1)
HTTP authentication for Drizzle
drizzle-plugin-auth-ldap (1:7.1.36-stable-1)
LDAP authentication for Drizzle
drizzle-plugin-auth-pam (1:7.1.36-stable-1)
PAM authentication for Drizzle
drizzle-plugin-auth-schema (1:7.1.36-stable-1)
Schema authentication for Drizzle
drizzle-plugin-debug (1:7.1.36-stable-1)
Plugin that facilitates debugging Drizzle
drizzle-plugin-gearman-udf (1:7.1.36-stable-1)
Gearman User Defined Functions for Drizzle
drizzle-plugin-http-functions (1:7.1.36-stable-1)
HTTP Functions for Drizzle
drizzle-plugin-js (1:7.1.36-stable-1)
Javascript plugin for Drizzle
drizzle-plugin-json-server (1:7.1.36-stable-1)
JSON HTTP (NoSQL) interface for Drizzle
drizzle-plugin-logging-gearman (1:7.1.36-stable-1)
Gearman Logging for Drizzle
drizzle-plugin-logging-query (1:7.1.36-stable-1)
Query Logging for Drizzle
drizzle-plugin-perf-dictionary (1:7.1.36-stable-1)
Performance Dictionary for Drizzle
drizzle-plugin-query-log (1:7.1.36-stable-1)
Query logging for Drizzle
drizzle-plugin-rabbitmq (1:7.1.36-stable-1)
RabbitMQ Transaction Log for Drizzle
drizzle-plugin-regex-policy (1:7.1.36-stable-1)
Regex based authorization rules for Drizzle
drizzle-plugin-simple-user-policy (1:7.1.36-stable-1)
Simple User Policy for Drizzle
drizzle-plugin-slave (1:7.1.36-stable-1)
Replication Slave Plugin for Drizzle
firebird2.5-classic (2.5.2.26540.ds4-1~deb7u4 [amd64, armel, armhf, i386], 2.5.2.26540.ds4-1~deb7u2 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
Firebird Classic Server - relačný SRBD založený na kóde InterBase 6.0
firebird2.5-classic-common (2.5.2.26540.ds4-1~deb7u4 [amd64, armel, armhf, i386], 2.5.2.26540.ds4-1~deb7u2 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
common files for firebird 2.5 "classic" and "superclassic"
firebird2.5-common (2.5.2.26540.ds4-1~deb7u4) [security]
common files for firebird 2.5 servers and clients
firebird2.5-server-common (2.5.2.26540.ds4-1~deb7u4 [amd64, armel, armhf, i386], 2.5.2.26540.ds4-1~deb7u2 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
common files for firebird 2.5 servers
firebird2.5-super (2.5.2.26540.ds4-1~deb7u4 [amd64, armel, armhf, i386], 2.5.2.26540.ds4-1~deb7u2 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
Firebird Super Server - an RDBMS based on InterBase 6.0 code
firebird2.5-superclassic (2.5.2.26540.ds4-1~deb7u4 [amd64, armel, armhf, i386], 2.5.2.26540.ds4-1~deb7u2 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
Firebird SuperClassic Server - SRBD založený na kóde InterBase 6.0
flamerobin (0.9.3~svn+2220-1)
grafický nástroj na správu SRBD Firebird
freetds-bin (0.91-2+deb7u1)
FreeTDS - nástroje pre príkazový riadok
handlersocket-mysql-5.5 (1.1.0-7-g1044a28-1)
HandlerSocket plugin for MySQL 5.5
hsqldb-server (1.8.0.10+dfsg-0+deb7u1)
Java SQL database server
hsqldb-utils (1.8.0.10+dfsg-0+deb7u1)
Java SQL database engine (utilities)
kexi (1:2.4.4-3)
integrované databázové prostredie pre balík Calligra
kexi-map-form-widget (1:2.4.4-3)
ovládací prvok mapy pre Kexi
kexi-mysql-driver (1:2.4.4-3)
podpora MySQL pre Kexi
kexi-postgresql-driver (1:2.4.4-3)
podpora PostgreSQL pre Kexi
kexi-sybase-driver (1:2.4.4-3)
podpora Sybase pre Kexi
kexi-web-form-widget (1:2.4.4-3)
ovládací prvok webového formulára Kexi
kexi-xbase-driver (1:2.4.4-3)
podpora PostgreSQL pre KexiXBase
libgda-5.0-bin (5.0.3-2)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - binárne súbory
libgda-5.0-common (5.0.3-2)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - spoločné súbory
libgda-5.0-mysql (5.0.3-2)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - poskytovateľ MySQL
libgda-5.0-postgres (5.0.3-2)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - poskytovateľ PostgreSQL
libreoffice-base (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u11 [amd64, armel, armhf, i386], 1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u6 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, s390x], 1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u5 [powerpc, s390], 1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4 [mipsel, sparc], 1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u3 [mips], 1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u2 [ia64]) [security]
kancelársky balík - databáza
mdbtools (0.7-1+deb7u2)
JET / MS Access database (MDB) tools
mongodb (1:2.0.6-1.1+deb7u1) [security]
objektovo/dokumentovo orientovaná databáza - metabalík
mongodb-clients (1:2.0.6-1.1+deb7u1) [security]
object/document-oriented database (client apps)
mongodb-server (1:2.0.6-1.1+deb7u1) [security]
object/document-oriented database (server package)
mydumper (0.5.1-3)
High-performance MySQL backup tool
mysql-client-5.5 (5.5.60-0+deb7u1 [amd64, armel, armhf, i386], 5.5.47-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
binárne súbory klienta databázy MySQL
mysql-mmm-agent (2.2.1-1.1)
správca multi-master replikácie pre MySQL - démon agenta
mysql-mmm-common (2.2.1-1.1)
správca multi-master replikácie pre MySQL - spoločné súbory
mysql-mmm-monitor (2.2.1-1.1)
správca multi-master replikácie pre MySQL - monitorovací démon
mysql-mmm-tools (2.2.1-1.1)
správca multi-master replikácie pre MySQL - nástroje
mysql-proxy (0.8.1-1.1+b2 [armel, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 0.8.1-1.1+b1 [amd64, armhf, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386], 0.8.1-1.1 [s390x])
high availability, load balancing and query modification for mysql
mysql-server-5.5 (5.5.60-0+deb7u1 [amd64, armel, armhf, i386], 5.5.47-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
spustiteľné súbory a nastavenie systémovej databázy databázového servera MySQL
mysql-server-core-5.5 (5.5.60-0+deb7u1 [amd64, armel, armhf, i386], 5.5.47-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
spustiteľné súbory databázového servera MySQL
mysql-source-5.5 (5.5.60-0+deb7u1 [amd64, armel, armhf, i386], 5.5.47-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
MySQL source
mysql-testsuite-5.5 (5.5.60-0+deb7u1 [amd64, armel, armhf, i386], 5.5.47-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
MySQL testsuite
mysql-utilities (1.0.5-1)
collection of scripts for managing MySQL servers
mysql-workbench (5.2.40+dfsg-2)
MySQL Workbench - nástroj na vizuálne modelovanie, správu databázy a kladenie požiadaviek
mysql-workbench-data (5.2.40+dfsg-2)
MySQL Workbench -- architecture independent data
mysqltcl (3.051-1+b1)
interface to the MySQL database for the Tcl language
mysqltuner (1.2.0-1)
výkonný skript na ladenie MySQL
odbc-postgresql (1:09.01.0100-1+deb7u1)
ovládač ODBC pre PostgreSQL
openoffice.org-base (1:3.4.0~ooo340m1-7)
kancelársky balík - databáza
pgadmin3 (1.14.2-2)
grafický nástroj na správu PostgreSQL
pgadmin3-data (1.14.2-2)
grafický nástroj na správu PostgreSQL - dokumentácia
pgagent (3.2.1-1)
plánovač úloh pre PostgreSQL
pgbouncer (1.5.2-4+deb7u1)
lightweight connection pooler for PostgreSQL
pgdbf (0.5.5-1)
konvertor tabuliek XBase / FoxPro do PostgreSQL
pgfouine (1.2-3)
PostgreSQL log analyzer
pgloader (2.3.3~dev3-1.1)
loads flat data files into PostgreSQL
pgpool2 (3.1.3-5)
connection pool server and replication proxy for PostgreSQL
pgsnap (0.7.0-1)
nástroj na tvorbu správ PostgreSQL
pgstaging (0.11-1)
setup and maintain your staging environments from your production backups
pgstaging-client (0.11-1)
client script for pgstaging
pgtap (0.90.0-1)
Unit testing framework for PostgreSQL
pgtune (0.9.3-2)
PostgreSQL config tuner
pgxnclient (1.0.3-1)
klient príkazového riadka pre PostgreSQL Extension Network
portabase (2.0+git20110117-1)
Ľahko použiteľná aplikácia osobnej databázy
postgresql-9.1 (9.1.24lts2-0+deb7u2 [amd64, armel, armhf, i386], 9.1.21-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
object-relational SQL database, version 9.1 server
postgresql-9.1-debversion (1.0.6-1+b1)
typ čísla verzie Debianu pre PostgreSQL
postgresql-9.1-orafce (3.0.4-1)
Oracle support functions for PostgreSQL 9.1
postgresql-9.1-pgfincore (1.1-1)
sada funkcií PostgreSQL na správu blokov pamäte
postgresql-9.1-pgmemcache (2.0.6-1.1+b1)
rozhranie PostgreSQL k memcached
postgresql-9.1-pgmp (1.0.0-4)
arbitrary precision integers and rationals for PostgreSQL 9.1
postgresql-9.1-pgpool2 (3.1.3-5)
connection pool server and replication proxy for PostgreSQL - modules
postgresql-9.1-pljava-gcj (1.4.3-2)
Java procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-9.1-pllua (1:0.3.2-4)
Lua procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-9.1-plproxy (2.4-1)
database partitioning system for PostgreSQL 9.1
postgresql-9.1-plr (1:8.3.0.13-1)
procedurálny jazyk R pre PostgreSQL 10
postgresql-9.1-plsh (1.3-5)
PL/sh procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-9.1-prefix (1.1.1-1)
Prefix Range module for PostgreSQL
postgresql-9.1-preprepare (0.5-1)
Pre Prepare your Statement server side
postgresql-autodoc (1.40-3)
nástroj na vytvorenie prehľadu schémy databázy PostgreSQL v HTML, DOT a XML
postgresql-client-9.1 (9.1.24lts2-0+deb7u2 [amd64, armel, armhf, i386], 9.1.21-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
front-end programs for PostgreSQL 9.1
postgresql-contrib-9.1 (9.1.24lts2-0+deb7u2 [amd64, armel, armhf, i386], 9.1.21-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
additional facilities for PostgreSQL
postgresql-plperl-8.4 (8.4.22-0+deb7u1)
PL/Perl procedural language for PostgreSQL 8.4
postgresql-plperl-9.1 (9.1.24lts2-0+deb7u2 [amd64, armel, armhf, i386], 9.1.21-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
PL/Perl procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-plpython-9.1 (9.1.24lts2-0+deb7u2 [amd64, armel, armhf, i386], 9.1.21-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
PL/Python procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-plpython3-9.1 (9.1.24lts2-0+deb7u2 [amd64, armel, armhf, i386], 9.1.21-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
PL/Python 3 procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-pltcl-9.1 (9.1.24lts2-0+deb7u2 [amd64, armel, armhf, i386], 9.1.21-0+deb7u1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, sparc]) [security]
PL/Tcl procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-server-dev-all (134wheezy6) [security]
extension build tool for multiple PostgreSQL versions
qdbm-cgi (1.8.78-2)
QDBM Database CGI commands
qdbm-util (1.8.78-2)
QDBM Database Utilities
recutils (1.5-1)
text-based databases called recfiles
skytools (2.1.13-2)
Database management tools for PostgreSQL
skytools-modules-9.1 (2.1.13-2)
PostgreSQL 9.1 modules for skytools
spl-mysql (1.0~pre6-3.1+b1)
programovací jazyk SPL - adaptér pre MySQL
spl-postgres (1.0~pre6-3.1+b1)
programovací jazyk SPL - adaptér pre Postgres
spl-sqlite (1.0~pre6-3.1+b1)
programovací jazyk SPL - adaptér pre SQLite
sqlite (2.8.17-7)
rozhranie príkazového riadka pre SQLite
sqlitebrowser (2.0.0~beta1+ds.1-3)
editor dátabáz SQLite s grafickým používateľským rozhraním
tarantool (1.4.6+20120629+2158-1)
high performance key/value storage server
tarantool-client (1.4.6+20120629+2158-1)
high performance key/value storage server
tarantool-common (1.4.6+20120629+2158-1)
high performance key/value storage server
unixodbc (2.2.14p2-5)
základné nástroje ODBC
virtuoso-minimal (6.1.4+dfsg1-7)
vysoko-výkonná databáza - základný balík závislostí
virtuoso-opensource (6.1.4+dfsg1-7)
vysoko-výkonná databáza
virtuoso-opensource-6.1 (6.1.4+dfsg1-7)
vysoko-výkonná databáza - podporné súbory
virtuoso-opensource-6.1-bin (6.1.4+dfsg1-7)
vysoko-výkonná databáza - binárne súbory
virtuoso-opensource-6.1-common (6.1.4+dfsg1-7)
vysokovýkonná databáza - spoločné súbory
virtuoso-server (6.1.4+dfsg1-7)
vysoko-výkonná databáza - balík závislostí servera
virtuoso-vad-bpel (6.1.4+dfsg1-7)
high-performance database - BPEL module
virtuoso-vad-conductor (6.1.4+dfsg1-7)
high-performance database - conductor module
virtuoso-vad-isparql (6.1.4+dfsg1-7)
high-performance database - iSPARQL module
virtuoso-vad-ods (6.1.4+dfsg1-7)
high-performance database - Open Data Spaces module
virtuoso-vad-rdfmappers (6.1.4+dfsg1-7)
high-performance database - RDF mappers module
virtuoso-vad-sparqldemo (6.1.4+dfsg1-7)
high-performance database - SPARQL demo module
virtuoso-vad-syncml (6.1.4+dfsg1-7)
high-performance database - SyncML module
virtuoso-vsp-startpage (6.1.4+dfsg1-7)
vysoko-výkonná databáza - súbory webového rozhrania