Zoznam súborov balíka python2.6-dbg v wheezy architektúry i386

/usr/bin/python2.6-dbg
/usr/bin/python2.6-dbg-config
/usr/include/python2.6_d/Python-ast.h
/usr/include/python2.6_d/Python.h
/usr/include/python2.6_d/abstract.h
/usr/include/python2.6_d/asdl.h
/usr/include/python2.6_d/ast.h
/usr/include/python2.6_d/bitset.h
/usr/include/python2.6_d/boolobject.h
/usr/include/python2.6_d/bufferobject.h
/usr/include/python2.6_d/bytearrayobject.h
/usr/include/python2.6_d/bytes_methods.h
/usr/include/python2.6_d/bytesobject.h
/usr/include/python2.6_d/cStringIO.h
/usr/include/python2.6_d/cellobject.h
/usr/include/python2.6_d/ceval.h
/usr/include/python2.6_d/classobject.h
/usr/include/python2.6_d/cobject.h
/usr/include/python2.6_d/code.h
/usr/include/python2.6_d/codecs.h
/usr/include/python2.6_d/compile.h
/usr/include/python2.6_d/complexobject.h
/usr/include/python2.6_d/datetime.h
/usr/include/python2.6_d/descrobject.h
/usr/include/python2.6_d/dictobject.h
/usr/include/python2.6_d/enumobject.h
/usr/include/python2.6_d/errcode.h
/usr/include/python2.6_d/eval.h
/usr/include/python2.6_d/fileobject.h
/usr/include/python2.6_d/floatobject.h
/usr/include/python2.6_d/frameobject.h
/usr/include/python2.6_d/funcobject.h
/usr/include/python2.6_d/genobject.h
/usr/include/python2.6_d/graminit.h
/usr/include/python2.6_d/grammar.h
/usr/include/python2.6_d/import.h
/usr/include/python2.6_d/intobject.h
/usr/include/python2.6_d/intrcheck.h
/usr/include/python2.6_d/iterobject.h
/usr/include/python2.6_d/listobject.h
/usr/include/python2.6_d/longintrepr.h
/usr/include/python2.6_d/longobject.h
/usr/include/python2.6_d/marshal.h
/usr/include/python2.6_d/metagrammar.h
/usr/include/python2.6_d/methodobject.h
/usr/include/python2.6_d/modsupport.h
/usr/include/python2.6_d/moduleobject.h
/usr/include/python2.6_d/node.h
/usr/include/python2.6_d/object.h
/usr/include/python2.6_d/objimpl.h
/usr/include/python2.6_d/opcode.h
/usr/include/python2.6_d/osdefs.h
/usr/include/python2.6_d/parsetok.h
/usr/include/python2.6_d/patchlevel.h
/usr/include/python2.6_d/pgen.h
/usr/include/python2.6_d/pgenheaders.h
/usr/include/python2.6_d/py_curses.h
/usr/include/python2.6_d/pyarena.h
/usr/include/python2.6_d/pyconfig.h
/usr/include/python2.6_d/pydebug.h
/usr/include/python2.6_d/pyerrors.h
/usr/include/python2.6_d/pyexpat.h
/usr/include/python2.6_d/pyfpe.h
/usr/include/python2.6_d/pygetopt.h
/usr/include/python2.6_d/pymacconfig.h
/usr/include/python2.6_d/pymactoolbox.h
/usr/include/python2.6_d/pymath.h
/usr/include/python2.6_d/pymem.h
/usr/include/python2.6_d/pyport.h
/usr/include/python2.6_d/pystate.h
/usr/include/python2.6_d/pystrcmp.h
/usr/include/python2.6_d/pystrtod.h
/usr/include/python2.6_d/pythonrun.h
/usr/include/python2.6_d/pythread.h
/usr/include/python2.6_d/rangeobject.h
/usr/include/python2.6_d/setobject.h
/usr/include/python2.6_d/sliceobject.h
/usr/include/python2.6_d/stringobject.h
/usr/include/python2.6_d/structmember.h
/usr/include/python2.6_d/structseq.h
/usr/include/python2.6_d/symtable.h
/usr/include/python2.6_d/sysmodule.h
/usr/include/python2.6_d/timefuncs.h
/usr/include/python2.6_d/token.h
/usr/include/python2.6_d/traceback.h
/usr/include/python2.6_d/tupleobject.h
/usr/include/python2.6_d/ucnhash.h
/usr/include/python2.6_d/unicodeobject.h
/usr/include/python2.6_d/warnings.h
/usr/include/python2.6_d/weakrefobject.h
/usr/lib/debug/usr/bin/python2.6
/usr/lib/debug/usr/bin/python2.6-dbg-gdb.py
/usr/lib/debug/usr/bin/python2.6-gdb.py
/usr/lib/debug/usr/lib/libpython2.6.so.1.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libpython2.6.so.1.0-gdb.py
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_bsddb.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_bytesio.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_cn.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_hk.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_iso2022.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_jp.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_kr.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_tw.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_csv.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_ctypes.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_ctypes_test.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_curses.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_curses_panel.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_elementtree.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_fileio.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_heapq.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_hotshot.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_json.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_lsprof.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_multibytecodec.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_multiprocessing.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_sqlite3.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_testcapi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/audioop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/bz2.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/cmath.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/crypt.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/datetime.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/dbm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/dl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/fpectl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/future_builtins.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/imageop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/linuxaudiodev.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/mmap.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/nis.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/ossaudiodev.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/parser.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/pyexpat.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/readline.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/resource.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/lib-dynload/termios.so
/usr/lib/libpython2.6_d.so
/usr/lib/libpython2.6_d.so.1
/usr/lib/libpython2.6_d.so.1.0
/usr/lib/libpython2.6_d.so.1.0-gdb.py
/usr/lib/python2.6/config_d/Makefile
/usr/lib/python2.6/config_d/Setup
/usr/lib/python2.6/config_d/Setup.config
/usr/lib/python2.6/config_d/Setup.local
/usr/lib/python2.6/config_d/config.c
/usr/lib/python2.6/config_d/config.c.in
/usr/lib/python2.6/config_d/install-sh
/usr/lib/python2.6/config_d/libpython2.6.a
/usr/lib/python2.6/config_d/libpython2.6.so
/usr/lib/python2.6/config_d/libpython2.6_d.a
/usr/lib/python2.6/config_d/libpython2.6_d.so
/usr/lib/python2.6/config_d/makesetup
/usr/lib/python2.6/config_d/python.o
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_bsddb_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_bytesio_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_cn_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_hk_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_iso2022_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_jp_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_kr_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_codecs_tw_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_csv_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_ctypes_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_ctypes_test_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_curses_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_curses_panel_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_elementtree_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_fileio_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_heapq_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_hotshot_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_json_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_lsprof_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_multibytecodec_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_multiprocessing_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_sqlite3_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/_testcapi_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/audioop_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/bz2_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/cmath_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/crypt_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/datetime_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/dbm_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/dl_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/fpectl_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/future_builtins_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/imageop_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/linuxaudiodev_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/mmap_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/nis_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/ossaudiodev_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/parser_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/pyexpat_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/readline_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/resource_d.so
/usr/lib/python2.6/lib-dynload/termios_d.so
/usr/share/doc/python2.6-dbg
/usr/share/doc/python2.6/README.debug
/usr/share/doc/python2.6/SpecialBuilds.txt.gz
/usr/share/lintian/overrides/python2.6-dbg
/usr/share/man/man1/python2.6-dbg.1.gz