all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: libxml-twig-perl  ]

Package: libxml-twig-perl (1:3.39-1)

Links for libxml-twig-perl

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package libxml-twig-perl:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

modul Perlu na spracovanie obrovských XML dokumentov v režime stromu

Tento modul poskytuje spôsob spracovania dokumentov XML. Je postavený na základe XML::Parser.

Modul ponúka stromové rozhranie k dokumentu, pričom umožňuje výstup jeho častí, ktoré boli spracované.

Umožňuje minimálne zaťaženie zdrojov (CPU a pamäte) tým, že zostavuje strom iba pre tie časti dokumentu, ktoré treba v skutočnosti spracovať. Robí tak pomocou volieb twig_roots a twig_print_outside_roots. Metódy finish a finish_print tiež pomáhajú zvýšiť výkonnosť.

XML::Twig sa pokúša zjednodušiť ľahké úlohy a preto sa pokúša postarať sa o mnohé (zvyčajne) otravné (ale občas nutné) voľby XML a XML::Parser.

Tags: Software Development: Perl Development, Libraries, Implemented in: implemented-in::perl, works-with-format::xml

Other Packages Related to libxml-twig-perl

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libxml-twig-perl

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 184.3 kB569.0 kB [list of files]