Zoznam súborov balíka libdrawtk0 v wheezy architektúry i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libdrawtk.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libdrawtk.so.0.2.0
/usr/share/doc/libdrawtk0/AUTHORS
/usr/share/doc/libdrawtk0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libdrawtk0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdrawtk0/changelog.gz
/usr/share/doc/libdrawtk0/copyright