Zoznam súborov balíka graphthing v wheezy architektúry i386

/usr/bin/graphthing
/usr/share/applications/graphthing.desktop
/usr/share/doc/graphthing/README
/usr/share/doc/graphthing/TODO
/usr/share/doc/graphthing/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/graphthing/copyright
/usr/share/man/man1/graphthing.1.gz
/usr/share/menu/graphthing
/usr/share/pixmaps/graphthing.xpm