Zoznam súborov balíka atomix v wheezy architektúry i386

/usr/games/atomix
/usr/share/applications/atomix.desktop
/usr/share/doc/atomix/AUTHORS
/usr/share/doc/atomix/NEWS.gz
/usr/share/doc/atomix/README
/usr/share/doc/atomix/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/atomix/changelog.gz
/usr/share/doc/atomix/copyright
/usr/share/man/man6/atomix.6.gz
/usr/share/menu/atomix
/usr/share/pixmaps/atomix-icon.xpm