Zoznam súborov balíka znc-python v wheezy architektúry armhf

/usr/lib/znc/modpython.so
/usr/lib/znc/modpython/_znc_core.so
/usr/lib/znc/modpython/znc.py
/usr/lib/znc/modpython/znc_core.py
/usr/share/doc/znc-python/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/znc-python/copyright
/usr/share/lintian/overrides/znc-python