Zoznam súborov balíka pcb2gcode-dbg v wheezy architektúry armhf

/usr/lib/debug/usr/bin/pcb2gcode
/usr/share/doc/pcb2gcode-dbg