Zoznam súborov balíka libnepomukutils4 v wheezy architektúry armhf

/usr/lib/libnepomukutils.so.4
/usr/lib/libnepomukutils.so.4.8.0
/usr/share/doc/libnepomukutils4/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libnepomukutils4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnepomukutils4/copyright