all options
squeeze  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: javatools  ]

Package: javahelper (0.43)

Links for javahelper

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package javatools:

Maintainers:

Similar packages:

pomocné skripty na tvorby balíkov programov v Jave

Javahelper obsahuje niekoľko skriptov, ktoré pomáhajú tvoriť balíky programov v Jave.

jh_depends prehľadá súbory jar, aby zistil na ktorých balíkoch závisia. Tiež pridá závislosť na jarwrapper pre balíky so spustiteľnými súbormi jar.

jh_classpath zaregistruje závislosti classpath pre každý súbor jar, aby ich bolo možné automaticky načítať, keď tento jar použijú ostatné programy.

jh_manifest aktualizuje manifest v súboroch jar podľa poskytnutej špecifikácie, takže výsledné súbory jar budú fungovať s balíkmi pre jarwrapper.

jh_exec hľadá symbolické odkazy na súbory jar, ktoré by mali byť spustiteľné a nastaví im atribút spustiteľnosti.

jh_build zostaví súbory java na súbory jar.

jh_installlibs nainštaluje súbory jar knižníc na správne miesta.

jh_makepkg vygeneruje šablónu balíka Java Debianu.

jh_installeclipse nainštaluje vlastnosti/zásuvné moduly, ktoré zostavil pde-build.

jh_setupenvironment pripraví zostavenie zo zdrojových kódov pre zostavenia Eclipse.

jh_generateorbitdir vytvorí a naplní adresár orbit pre zostavenia Eclipse.

jh_compilefeatures skompiluje vlastnosti Eclipse na základe ID vlastností.

/usr/share/javahelper/java-vars.mk poskytuje výber užitočných premenných ako rozličné cesty JVM a názov architektúry JVM.

/usr/share/javahelper/java-arch.sh prevedie názvy architektúr Debianu na názvy Javy, aby sa našiel libjvm.so v iných zostavovacích systémoch ako make.

javahelper poskytuje makrá CDBS a dh, takže ho možno používať s týmito systémami na zostavovanie balíkov.

Pamätajte, že niektoré pomocné programy Eclipse závisia na balíkoch, ktoré nie sú štandardnou závislosťou (ako pri devscripts). Tieto skripty nájdete v navrhovaných balíkoch.

Tags: Software Development: Build Tool, Java Development, devel::packaging, implemented-in::shell, User Interface: Command Line, Role: role::program, scope::utility

Other Packages Related to javahelper

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download javahelper

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 85.7 kB185.0 kB [list of files]