Zoznam súborov balíka ibus-sunpinyin v wheezy architektúry armhf

/usr/lib/ibus/ibus-engine-sunpinyin
/usr/lib/ibus/ibus-setup-sunpinyin
/usr/share/doc/ibus-sunpinyin/README
/usr/share/doc/ibus-sunpinyin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ibus-sunpinyin/copyright
/usr/share/ibus-sunpinyin/icons/cnpunc.svg
/usr/share/ibus-sunpinyin/icons/eng.svg
/usr/share/ibus-sunpinyin/icons/enpunc.svg
/usr/share/ibus-sunpinyin/icons/fullwidth.svg
/usr/share/ibus-sunpinyin/icons/halfwidth.svg
/usr/share/ibus-sunpinyin/icons/han.svg
/usr/share/ibus-sunpinyin/icons/setup.svg
/usr/share/ibus-sunpinyin/icons/sunpinyin-logo.png
/usr/share/ibus-sunpinyin/setup/config.py
/usr/share/ibus-sunpinyin/setup/main.py
/usr/share/ibus-sunpinyin/setup/setup.glade
/usr/share/ibus/component/sunpinyin.xml
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/ibus-sunpinyin.mo
/usr/share/python/runtime.d/ibus-sunpinyin.rtupdate