Zoznam súborov balíka rtpproxy v wheezy architektúry armel

/etc/default/rtpproxy
/etc/init.d/rtpproxy
/usr/sbin/rtpproxy
/usr/share/doc/rtpproxy/README
/usr/share/doc/rtpproxy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rtpproxy/copyright
/usr/share/man/man8/rtpproxy.8.gz