Zoznam súborov balíka python-dumbnet v wheezy architektúry armel

/usr/lib/python2.6/dist-packages/dumbnet.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/dumbnet.so
/usr/share/doc/python-dumbnet/README.Debian
/usr/share/doc/python-dumbnet/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-dumbnet/copyright
/usr/share/pyshared-data/python-dumbnet
/usr/share/pyshared/dumbnet-1.12.egg-info