all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: m17n-docs  ]

Package: m17n-docs (1.6.2-2)

Links for m17n-docs

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package m17n-docs:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

knižnica na spracovanie viacjazyčného textu - dokumentácia

Knižnica m17n je knižnica na spracovanie viacjazyčného textu v jazyku C. Táto knižnica má nasledovné vlastnosti:

 * knižnica m17n je open source softvér
 * knižnica m17n pre ľubovoľné unixové/linuxové aplikácie
 * knižnica m17n uskutočňuje multilingualizáciu mnohých aspektov aplikácií
 * knižnica m17n reprezentuje viacjazyčný text ako objekt s názvom M-text.
M-text je reťazec s atribútmi zvanými textové vlastnosti a určené na nahradenie reťazca v C. Textové vlastnosti nesú všetky informácie potrebné na zadávanie, zobrazovanie a upravovanie textu.
 * knižnica m17n podporuje funkcie na prácu s M-textami.

m17n je skratka slova anglického slova multilingualization.

Tento balík obsahuje manuálové stránky a dokumentáciu m17n-lib.

Tags: Software Development: Internationalization, C Development, Role: Documentation

Download m17n-docs

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 1,370.1 kB4,090.0 kB [list of files]